Biletat elektronike

Një biletë elektronike, shkurt e-biletë, është një biletë letre që mund të përdoren si një zëvendësues elektronike i biletave klasike.

Biletat elektronike

Një biletë elektronike, shkurt e-biletë, është një biletë letre që mund të përdoren si një zëvendësues elektronike i biletave klasike. 92 për qind e të gjitha biletave të lëshuara në mbarë botën janë elektronike, në pajtim me një vlerësim nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror në dhjetor 2007. Sigurisht edhe ju mund të fluturojnë me Kosovafly me E-Bileta!
 

Te ne është e mundur të udhëtohet me E-Bileta shumë thjeshtë:


Ju rezervoni me telefon ose këtu nëpërmjet internetit, në mënyrë të drejtpërdrejtë Kosovafly ose nëpërmes agjentëve tanë të udhëtimit. Kur ju blini një e-biletë identiteti tuaj dhe të të dhënat (udhëtimi) e juaja janë të regjistruara te ne. Numrin tuaj të rezervimit do ta merrni me telefon ose me postë, faks ose e-mail.
 

Për ju ofrojmë bileta virtuale një numër të përparësive: