Siguria

Ligjet e të gjitha vendeve e ndalojnë për shkaqe sigurie marrjen me vete të gjësendeve të mëposhtme në bagazhin e dorëzuar ose në bagazhin e dorës:

Dangerous Goods
For Security purposes and According to the Laws of all Countries the following items are prohibited to be carried with the turned in Baggage and Hand Luggage:

 

Dangerous Goods New Security Regulations for Hand Baggage

Dangerous Goods Dangerous Goods (DE)

Dangerous Goods